ആധാർ കാർഡിൽ തെറ്റുണ്ടോ?ഇനി എങ്ങും പോകാതെ തന്നെ മൊബൈൽ വഴി എളുപ്പം നമുക്ക് സ്വയം തിരുത്താം

ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു രേഖ തന്നെയാണ് ആധാർകാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് വളരെയധികം നിർബന്ധമാണ്.

അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ആധാർ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, റേഷൻ കാർഡ്, പാൻകാർഡ്, ഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങിയവയുമായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ മറ്റു രേഖകളെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ഇതു പിന്നീട് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ആയേക്കാം. ഇതു പോലെ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് അറിയുകയില്ല. ഇതിനായി നമ്മൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റും കയറിയിറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്വയം ഇത് തിരുത്തുവാനായി കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് എന്നും മറ്റുമാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ വിശദമാക്കുന്നത്. ആധാർ സെൽഫ് കെയർ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്നും മറ്റും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്.

എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു

Malayalam News Express