പേരക്ക ചുവട്ടിൽ നിന്നും കായ്ക്കാൻ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രയോഗം മതി

നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പേരക്ക. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പേര മരം ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ പോകാതെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും പേരക്ക കായ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നല്ല ഇനത്തിൽ പെട്ട പേര തൈകൾ നടാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. 6 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ കായ് ലഭിക്കുന്ന പേര തൈകൾ വാങ്ങി നടാനായി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നാലും 6 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കായ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല.

പേര തൈ നടാനായി എടുക്കുന്ന കുഴികൾ 3 അടി നീളവും 3 അടി വീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശേഷം ചകിരി കമ്പോസ്റ്റും മണ്ണും ഒരേ അളവിൽ മിക്‌സാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഈ മിക്സിനെ കുഴിയിലേക്ക് ഇട്ട് നിരത്തുക. ശേഷം അതിലേക്ക് അര കിലോ ചാണകപ്പൊടിയും, 200 ഗ്രാം ഡോളോമൈറ്റും, 200 ഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും, 200 ഗ്രാം എല്ലുപൊടിയും, ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മണ്ണുമായി മിക്‌സാക്കുക.

എന്നിട്ട് കുഴിയുടെ നടുവിലായി ഒരു കുഴിപോലെ ആക്കിയ ശേഷം പേര തൈ അതിന്റെ കറുത്ത ഷീറ്റ് ഇളക്കിയ ശേഷം കുഴിയിലേക്ക് വെച്ച് മണ്ണിടുക. ഇനി ഹുമസിഡ് എന്ന ജൈവ വളം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 3 ml കലക്കുക. എന്നിട്ട് പേര ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലായി 200 ml ജൈവ വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികളിൽ കാണുന്ന കീടബാധയും, എല്ലാം മാറാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്.

പേര തൈ ഇതുപോലെയാണ് നടുന്നത് എങ്കിൽ പേരയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കായ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതും നല്ല ഇനത്തിൽപെട്ട പേര തൈകൾ നടാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. പേര തൈകൾ വാങ്ങുന്നത് നല്ല നഴ്‌സറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ നോക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യഥാക്രമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേര ചുവട്ടിൽ നിന്നും കായ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്.

Malayalam News Express