വെറും 8000 രൂപ മുതൽ ഇനി വീട്ടിലെ ഇൻവെർട്ടർ സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ ആക്കി മാറ്റാം ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട

ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും വൈദ്യുതി ബില്ലായി വലിയ തുക ആണ് നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്തു എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയതിനാൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയാണ്.

കൂടാതെ, വേനൽക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ മിക്ക വീടുകളിലും എസിയുടെയും ഫാനിന്റെയും ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൈദ്യുതി ബില്ലിന് എന്താണ് പരിഹാരം എന്ന് ഓർത്തു ടെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക്. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമായി കെ‌എസ്‌ഇബി തന്നെ ഒരു സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഒരു സോളാർ പാനൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്നും സോളാർ പാനലുകൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നും പലർക്കും അറിയില്ല. സോളാർ പാനലിനെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതിനെ ക്കുറിച്ചും ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആണ് ഈ ഒരു സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക നിന്നും കൂടി ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.

എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.

Malayalam News Express