സ്വർണ്ണ പണിക്കാർ സ്വർണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വിദ്യ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നോ?ഇനി നമുക്കും ചെയ്യാം

സ്വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവേ അണിയാൻ വളരെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.

സ്വർണ്ണം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റ് തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വിൽക്കാനും അതു പോലെ പണയം വയ്ക്കാനും എല്ലാം തന്നെ സ്വർണ്ണം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ദിവസേന സ്ത്രീകൾ ഇടുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ മാലയും വളയും കമ്മലും എല്ലാം. അതെല്ലാം ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഇതിൻറെ ഒരു പകിട്ട് ഇല്ലാതായി മാറുന്നു. സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിയർപ്പും മറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടി ഇതിൽ ചെളി പുരളുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായി വാങ്ങിയ സ്വർണത്തിന് ഒരു തിളക്കം പിന്നീട് ലഭിക്കുകയില്ല. ഇത് നമ്മൾ വീടുകളിലും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതു പോലെ പുറമേ സ്വർണ പണിക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈയൊരു രീതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറമേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനായി സ്വർണ പണിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിലുള്ള തിളക്കം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്.

Malayalam News Express