ഹോട്ടലിൽ മുട്ട കറിയിൽ ചേർക്കുന്ന സീക്രെട്ട് ഇതാണ് മുട്ടയുടെ 5 സൂത്രങ്ങൾ ഇവയാണ് ഉപയോഗപ്രദം

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുട്ട. മുട്ട പുഴുങ്ങിയും പൊരിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുവാനായി.

രാവിലെ ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിന് മുട്ടയും വെള്ളപ്പം ആണെങ്കിൽ സംഗതി കുശാൽ. ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഉള്ള സംശയമാണ് മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന രീതി. ഇത് പുഴുങ്ങാൻ ആയി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റ തോട് പൊട്ടി പോവുകയും അങ്ങനെ കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുട്ട ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ചലപ്പോൾ തോടോടു കൂടി മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അടർന്നു പോകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുട്ട പൊട്ടാതെ എങ്ങനെ അവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് പലരും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വിശദമാക്കുന്നത് മുട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് സൂത്രങ്ങളാണ്. മുട്ട പൊട്ടാതെ എടുക്കാനും അത് പോലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രുചിയിൽ മുട്ട കറിയിൽ ചേർക്കേണ്ട സീക്രട്ട് എന്താണെന്നും ഇതിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും അത്യാവശ്യപെടുന്ന സൂത്രങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും

ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.

Malayalam News Express