രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തിനു മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ശരീരഭാരം താനേ കുറയും

അമിതവണ്ണമോ പൊണ്ണത്തടിയോ ആണ് ഇന്ന് മിക്കവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. ആളുകൾ തടി കുറയ്ക്കാൻ പല രീതികളും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വിജയിക്കാറില്ല. ഒരിക്കൽ ശരീരഭാരം കൂടിയാൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം.

നിങ്ങൾക്ക് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ, രാത്രി 7 മണിക്ക് അത്താഴം കഴിക്കുക. അതായത് രാത്രി 7 മണിക്ക് ശേഷം ഖരഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. അത്താഴത്തിനും ഉറക്കത്തിനും ഇടയിൽ കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂർ ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കണം. രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ശരിയായി ദഹിക്കാതെ ശരീരഭാരം കൂട്ടും. അതുകൊണ്ട് തടി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ശീലം സ്വീകരിക്കുക.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത്താഴത്തിന് ശേഷം ഗ്രീൻ ടീയോ ചൂടുവെള്ളമോ കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്ഷണം എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കും. ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഉറക്കവും അമിതവണ്ണവും തമ്മിൽ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങണം. ഇത് ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നു. രാത്രിയിൽ മഞ്ഞൾ പാൽ കുടിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഏറെ നല്ലതാണ്. കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തെർമോജനിക് ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം.

Malayalam News Express