തൊണ്ട് കൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കൂ ഇനി കുറച്ചു വെള്ളം മാത്രം മതി കൂടുതൽ വിളവ് നേടാം

പച്ചക്കറി കൃഷി വീടുകളിൽ നടത്തുന്നവർ എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗ്രോ ബാഗുകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത്. പോർട്ടിംഗ് മിക്സുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കൃഷി കഎന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്.

നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ള തൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രോ ബാഗ് നിറക്കാവുന്നതാണ്. പോർട്ടിംഗ് മിക്‌സിലേക്ക് തൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനായി എടുക്കുമ്പോൾ തൊണ്ടിൽ കറയുള്ളതിനാൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് തൊണ്ട് ഇട്ടതിനുശേഷം മുകളിലായി പറമ്പിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ചു മണ്ണ് ഇട്ടുകൊടുക്കു. സാധാ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക.

പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ചു ചകിരി ചോറും ,ചാണകപ്പൊടിയും ആണ്. കുറച്ചു വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കൂടി ചേർത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുവാനായി സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വളരെ നല്ലതാണ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത്. ചാണകപ്പൊടിയോ കോഴി കഷ്ടമോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തു വളവും ഇവയുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായ പോർട്ടിംഗ് മിക്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇവയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം
ഇനി ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ചകിരിയുടെ തൊണ്ട് നിറച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ രീതിയിൽ തൊണ്ട് കൊണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ചെടികൾക്കും, പച്ചക്കറികൾക്കും ഒക്കെ കുറച്ചു വെള്ളം മാത്രം മതി, കൂടുതൽ വിളവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാം.

Malayalam News Express