ചിലവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെത്തി നിറയെ പൂക്കൾ നിറയാൻ ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ മതി

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സുപരിചിതമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ചെത്തി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇവ വളർത്താനായി സാധിക്കും. കമ്പുകൾ മുറിച്ചു നട്ടാണ് ഇവ പ്രധാനമായും നമ്മൾ നടാറുള്ളത്. സാധാരണയായി ഇവ ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിലാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത്. മഞ്ഞ, വെള്ള റോസ്, ചുവപ്പ്, ഇളംചുവപ്പ്, കടുചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിലും ചെത്തി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ചെത്തിയിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വളരെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഇതിൻറെ പൂവിടൽ കഴിഞ്ഞശേഷം പ്രൂണിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കമ്പുകൾ രണ്ടില താഴെ വെച്ച് കോതി കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെത്തി നിറയെ പൂക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെതന്നെ ഉണങ്ങിയ ശിഖരങ്ങൾ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തു കളയണം. പ്രൂൺ ചെയ്തതിനുശേഷം കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിപ്പിച്ച് പിറ്റേന്ന് അതിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ കീടബാധകൾ ഉണ്ടാവില്ല.

അതിനുശേഷം വീട്ടിലെ അടുക്കള വേസ്റ്റുകൾ മാത്രം മതിയാവും ചെടിക്ക് വളമായിട്ട്. അതിനുശേഷം ഉള്ളി തൊലിയോ, പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങളോ, ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ചാണകപ്പൊടിയോ, കമ്പോസ്റ്റോ, ആട്ടിൻ കാഷ്ടമോ, കോഴിവെളമോ, എല്ലുപൊടിയോ അങ്ങനെ ഏത് ജൈവവളം വേണമെങ്കിലും ചെത്തിച്ചടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെത്തി നല്ലതുപോലെ പൂവിടാൻ ആയി തുടങ്ങും.

Malayalam News Express